Tegnekonkurranse i Ringerike og Hole

Det har vært avholdt en tegnekonkurranse for 4.kl. på skolene i Ringerike og Hole

1. premie: Vik skole
2. premie Tyristrand skole
3. premie: Sundvollen oppvekstsenter

 

Tegningene selges til høystbydende:

Samtlige tegninger er nå ute for salg på auksjon, og det er mulig å by på dem frem til fredag 16.juni kl. 12:00 - se på bildene i visning under.

Alle inntektene fra auksjonen vil gå til Barnekreftforeningen, øremerket trivselstiltak.

For innmelding av bud kontakt:

Morten Huseby, LC Hole, mobil 907 86 554 eller epost m-huse@online.no 

 

Begnadalen skole

Hallingby skole

Nes Skole

Røyse skole

Steinerskolen

Sundvollen oppvekstsenter

Tyristrand skole

Vang skole

Vik skole