Sokna - Sykkelavgang kl. 10:30

Hønefoss - ankomst ca. kl. 12:00

Program:

Mange aktiviteter på Torvet i Hønefoss sentrum.

Det vil være mulighet for kjøp av kaffe, brus og noe å bite i.

Austjordet kommer til å underholde med flott musikk.

Loddsalg

 

Kl. 12:00

Jonny ankommer ca. kl. 12:00 og vil være med å dele ut premier i forbindelse med tegnekonkurransen som har pågått på skolene i området.

 

Tyristrand - passerer ca. kl. 14:15

Vikersund ankomst ca kl:16:00-16:30

Program: